Terug naar de informatiepagina

Huidige stand van zaken

Op deze pagina publiceren we continu de meest recente stand van zaken omtrent het Corona virus, gericht op evenementen.

Update 23-06

Naar alle waarschijnlijkheid worden morgen (24 juni) nieuwe versoepelingen van de maatregelen aangekondigd. Naar verwachting zal er vanaf 1 juli geen maximum aan het aantal bezoekers bij bijeenkomsten zijn, zolang er maar 1,5 meter afstand wordt gehouden en er een gezondheidscheck wordt gedaan.


Update 21-04

Zojuist heeft het kabinet besloten alle vergunnings- en meldplichtige evenementen te verbieden tot 1 september 2020. Het verbod op evenementen die buiten de vergunnings- en meldingsplicht vallen wordt verlengd tot en met 19 mei. In de week voor 19 mei zal het kabinet beslissen wat er voor de periode na 19 mei nodig is aan maatregelen.


Update 23-03

Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht.

De belangrijkste maatregel is dat evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020. Over alle overige geldende maatregelen zal op 31 maart een beslissing worden genomen.


Update 15-03

Zojuist is door de Rijksoverheid aangekondigd dat de op 13-03 genomen maatregelen, zoals het af lassen van evenementen met meer dan 100 personen, tot 6 april zijn verlengd.

Ook is in veel veiligheidsregio's het organiseren van evenementen met meer dan 100 personen inmiddels strafbaar gesteld.


Update 13-03

Zojuist hebben de Nederlandse overheid en het RIVM gezamenlijk maatregelen afgekondigd om de uitbraak van het Covid19-virus in te dammen. Eén van die maatregelen is om alle evenementen met meer dan 100 personen af te lassen. Deze maatregel geldt tot en met minimaal 31 maart 2020. Voor jou als evenementorganisator heeft deze maatregel gevolgen als je een evenement organiseert met meer dan 100 bezoekers. Wat moet je nu kan doen lees je in de blogpost Maatregelen voor je evenement bij het Corona Virus.