Terug naar de informatiepagina

Huidige stand van zaken

Op deze pagina publiceren we continu de meest recente stand van zaken omtrent het Corona virus, gericht op evenementen.

Update 23-03

Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht.

De belangrijkste maatregel is dat evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020. Over alle overige geldende maatregelen zal op 31 maart een beslissing worden genomen.


Update 15-03

Zojuist is door de Rijksoverheid aangekondigd dat de op 13-03 genomen maatregelen, zoals het af lassen van evenementen met meer dan 100 personen, tot 6 april zijn verlengd.

Ook is in veel veiligheidsregio's het organiseren van evenementen met meer dan 100 personen inmiddels strafbaar gesteld.


Update 13-03

Zojuist hebben de Nederlandse overheid en het RIVM gezamenlijk maatregelen afgekondigd om de uitbraak van het Covid19-virus in te dammen. Eén van die maatregelen is om alle evenementen met meer dan 100 personen af te lassen. Deze maatregel geldt tot en met minimaal 31 maart 2020. Voor jou als evenementorganisator heeft deze maatregel gevolgen als je een evenement organiseert met meer dan 100 bezoekers. Wat moet je nu kan doen lees je in de blogpost Maatregelen voor je evenement bij het Corona Virus.

Arrow up