8 Regelingen voor financiële hulp in de voor events

Wij hebben de 8 meest relevante financiële regelingen voor de evenementenbranche voor je op een rijtje gezet.

Inmiddels zitten we volop in de Corona-crisis, maar lijkt het aantal besmettingen per dag af te zwakken. Gaan we dan al langzaam naar het einde van de crisis of staat er ons nog wat te wachten? Hoe de crisis zich zal voltrekken is voor iedereen onzeker, maar de overheid neemt geen halve maatregelen. Zeker niet als het gaat om compensatie van ondernemingen in een branche zoals de onze, die hard getroffen is door de crisis. Want, tot 1 juni 2020 mogen er geen evenementen plaatsvinden in welke vorm dan ook. Dat houdt in dat veel organisatoren, artiesten, boekingskantoren, toeleveranciers en ticketproviders geen inkomsten hebben. Maar, er is goed nieuws. Er zijn regelingen waar jij en ik direct gebruik van kunnen maken. De 8 meest relevante financiële regelingen voor de evenementenbranche zetten wij kort uiteen.

Tegemoetkoming in loonkosten m.b.v. NOW-regeling

Voor alle bedrijven in Nederland die aantoonbaar tenminste 20% omzetverlies hebben vanwege de Corona-crisis, is er de NOW. NOW staat voor tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. Deze regeling komt ter vervanging van de oude Werktijdverkorting-regeling. De NOW-regeling houdt in dat je voor een periode van 3 maanden maximaal 90% van de loonsom terug krijgt van de overheid. De regeling is zo opgebouwd dat indien je omzet voor 25% wegvalt, je 22,5% van de loonsom van de werkgever terug krijgt. Bij een omzetdaling van 50% ontvang je 45% van de loonsom van de werkgever terug en bij een omzetdaling van 100% ontvang je 90% van de loonsom van de werkgever terug. Daarbij moet je dus minimaal 20% omzetdaling hebben door direct toedoen van de Corona-crisis en die daling moet je vanaf 1 maart 2020 zien.

Als ondernemer hoef jij jouw personeel dus niet te ontslaan. Sterker nog, het is niet verplicht om de werknemers ziek te melden. Ze mogen in principe gewoon aan het werk binnen jouw organisatie. Denk aan bijvoorbeeld het opknappen van de werkplek, voorbereiding voor het seizoen of andere tijdelijke klussen. Als werkgever betaal jij jouw personeel gewoon 100% door en op voorhand krijg je 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vervolgens vastgesteld wat de werkelijke daling van de omzet is en dan wordt het verschil in tegemoetkoming verrekend. Je hebt dus wel liquiditeit (geld) nodig, maar een groot deel van de loonkosten kan vergoed worden.

De NOW regeling kun je tot en met 31 mei 2020 aanvragen via het UWV. Wacht er dus niet te lang mee want het UWV verwacht dat zij binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag de eerste termijn van het voorschot kunnen betalen. Het kost dus wel wat tijd, maar dit is het zeker waard! Voor velen van ons betekent dit dat we al het personeel kunnen houden en ons dit dus ‘slechts’ een deel van de loonkosten kost. Daardoor kunnen we na de crisis weer met dezelfde mensen mooie evenementen organiseren.

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid


Eenmalige gift van € 4.000 m.b.v. TGOV

De landelijke overheid geeft ondernemers van getroffen sectoren een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om de vaste lasten te kunnen betalen. Zij noemen deze regeling de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 ofwel de TGOV. Nu is voor velen van ons € 4.000 niet veel, maar wellicht kun je hier even mee vooruit. Het mooie is dat dit ook een gift is van de landelijke overheid, dus ook dit hoef je niet terug te betalen.

De TGOS is een regeling voor MKB-ondernemers die direct getroffen worden door de overheidsmaatregelen. De regel dat tot 1 juni 2020 geen meldings- en/of vergunning plichtige evenementen plaats mogen vinden en dat de horeca gesloten moet worden is zo’n regel waardoor je aanspraak kunt maken op de tegemoetkoming. De regeling is voor ondernemers waarvan de onderneming op een andere plek gevestigd is dan het huisadres. Werk je dus volledig vanuit huis, dan is deze regeling helaas niet van toepassing. Maar heb je een kantoorpand, bedrijfshal of op een andere manier een ander zakelijk adres, dan kun je de TGOS aanvragen. Let ook op dat de regeling geldt voor een beperkt aantal SBI codes. Dat is de branchecode waaronder jouw onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Veel van de ondernemingen in de evenementenbranche vallen binnen deze set aan SBI codes. Mocht je een apart zakelijk adres hebben met bijvoorbeeld een huurcontract of hypotheek, zorg er dan voor dat de KvK dit ook weet. Voer eerst (met terugwerkende kracht) een adreswijziging in aangezien de overheid de data controleert a.d.h.v. KvK data.

Dus is jouw bedrijf gevestigd op een ander adres dan jouw woonadres, valt jouw KvK inschrijving binnen de SBI lijst van de overheid en ben je direct getroffen door de overheidsmaatregelen? Dan kun je eenmalig € 4.000 van de overheid ontvangen.

Of jij voldoet aan de SBI regel, kun je via deze website controleren. Onderaan de pagina kun je jouw KvK nummer invoeren en dan zie je direct of jij voldoet dan deze criteria. Vervolgens kun je doorklikken of direct naar deze website gaan om de aanvraag te starten door te klikken op de link “Regel uw aanvraag online”.

En als je eerst nog meer informatie wilt lezen, dan doe je dat hier op de website van de Rijksoverheid.


ToZo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Je hebt nu de regeling getroffen voor je personeel zodat je die door kunt betalen, het bedrijf heeft eenmalig € 4000 gekregen, maar nu jij zelf nog. Want geen omzet is vaak geen inkomen voor de ondernemer. Daarom heeft de overheid de ToZo. Een Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers.

De ToZo bestaat uit inkomensondersteuning voor maximaal 3 maanden en uit een lening voor bedrijfskapitaal. De lening is voor maximaal € 10.517 en moet wel terug betaald worden. Maar, de inkomensondersteuning hoeft niet terugbetaald te worden. Als ondernemer in de evenementenbranche kun je deze tegemoetkoming aanvragen zodat jouw inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Dit geldt voor ondernemers van een MKB bedrijf, maar ook voor een DGA van een besloten vennootschap. De enige eis is dat je minimaal 1.225 uur per jaar (ofwel gemiddeld 24 uur per week) werkzaam bent voor jouw eigen onderneming. Er wordt binnen deze regeling niet gekeken naar inkomen van de partner en dat wordt ook niet meegenomen. Het bedrag binnen deze inkomenstegemoetkoming kan oplopen tot circa € 1.500 per maand en geldt voor maximaal 3 maanden. Dat is toch al gauw € 4.500 om zelf de komende maanden te kunnen leven.

De ToZo moet je aanvragen via het digitale (online) ‘Noodloket’ van jouw eigen gemeente. De noodloketten zijn vanaf maandag 30 maart in iedere gemeente geopend als het goed is. Google ‘ToZo [jouw plaatsnaam]” en je komt zeker weten snel bij de aanvraag van de ToZo binnen jouw gemeente.

Meer informatie over de ToZo vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo


Opschorting van hypotheken en bancaire leningen

Als onderneming heb je wellicht een lening bij een van de banken als ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank (voormalig SNS) of de Triodos Bank. Al deze banken hebben aangegeven dat zij hun klanten de mogelijkheid geven om uitstel te vragen voor het aflossen van leningen. Het uitstel geldt voor zakelijke klanten met een lening tot 2,5 miljoen Euro en is een uitstel voor de komende zes maanden. Dat houdt in dat je als zakelijke klant de komende crisismaanden je even geen zorgen hoeft te maken over het aflossen van zakelijke leningen. Wel is het zo dat per klant een passende afspraak gemaakt wordt. Hier moet je dus zelf contact opnemen met je bank en zal in overleg per individu een regeling afgesproken worden. Echter, de Nederlandse Vereniging van Banken heeft deze gezamenlijke aanpak uitgesproken waardoor alle leden van deze vereniging hier zich aan moeten houden. Goed nieuws voor alle branchegenoten met een zakelijke lening.

Heb je nou geen zakelijke lening, maar privé wel een hypotheek op jouw woning? Ook dan kun je terecht bij de banken. Overigens, ook als je wel een zakelijke lening hebt én een privé hypotheek kun je ook als privépersoon terecht bij de banken. De 10 grote banken en hypotheekverstrekkers hebben gezamenlijk aangegeven dat zij ook particulieren gaan helpen door betaalpauzes aan te bieden. Mocht jij door de crisis geen inkomsten hebben en daardoor je hypotheeklasten niet kunnen dragen, dan kun je bij jouw eigen hypotheekverstrekker vragen om een betaalpauze, een betalingsregeling of een andere afspraak. Tot nu toe hebben al 12.000 hypotheekklanten contact opgenomen met een hypotheekverstrekker voor deze regeling. En de komende weken blijft deze optie open.

Kort en goed kun je dus ook betalingspauzes aanvragen en krijgen voor je zakelijke lening en je particuliere hypotheeklasten. Meer informatie vind je op https://www.nvb.nl/corona/.


Uitstel van belastingbetaling

Belasting betalen doen we allemaal niet graag, maar dankzij de overheidsmaatregelen hoeven we hier ook even niet aan te denken. Voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, omzetbelasting en de loonheffingen kun je uitstel aanvragen. Ook nadat je al aangifte hebt gedaan van een van deze belastingen. Aangifte moet je wel doen natuurlijk, maar voor de betaling krijg je automatisch 3 maanden van uitstel indien je jij je aanmeldt voor “bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden”. Je moet dus wel eerst uitstel aanvragen en aangifte doen, maar wanneer het uitstel wordt toegekend (en dat wordt in de praktijk heel snel gedaan), heb je sowieso 3 maanden uitstel van betaling. Dit uitstel kun je overigens aanvragen zonder informatie aan te leveren van de accountant of boekhouder. Voor de 3 maanden uitstel is dat niet nodig. Wil je langere uitstel, dan is dat ook mogelijk, maar dan heb je wel wat informatie van de accountant nodig. Echter, je kunt dit altijd ook nog later aanvragen als je eerst 3 maanden uitstel hebt.

Tot slot kun je het bedrag van de voorlopige aanslag wijzigen. Indien je een lagere winst verwacht vanwege de corona, kun je de voorlopige aanslag wijzigen zodat je direct minder inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting betaald. Door de inkomstenverwachting bij te stellen via de site van de Belastingdienst, kun je dit al snel realiseren.

Meer informatie over de belastingmaatregelen vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/belastingmaatregelen


Samenvatting

Kort samengevat kun je als ondernemer in de evenementenbranche aanspraak maken op een flink aantal regelingen. Sommige regelingen zijn een gift, andere een lening, verlaging of uitstel. Op deze manier zorgen we er samen voor dat er zo min mogelijk ontslagen vallen in onze sector, dat zoveel mogelijk bedrijven de crisis overleven en dat we als ondernemer ook gewoon kunnen overleven. Dit kan door de volgende regelingen

  1. Tot maximaal 90% compensatie van de loonkosten met behulp van de NOW-regeling die is aan te vragen via het UWV. Na goedkeuring krijg je binnen 2-4 weken 80% van de verwachte tegemoetkoming en achteraf wordt de werkelijke tegemoetkoming verrekend.
  2. Eenmalige gift van € 4.000 voor ondernemers met behulp van de TGOV die is aan te vragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze gift is voor ondernemers met een zakelijk adres die anders is dan het privé woonadres en die een SBI code (branchecode) hebben waarvoor de regeling van toepassing is.
  3. Ondernemers kunnen een inkomensondersteuning aanvragen voor maximaal 3 maanden ter hoogte van maximaal € 1.500 per maand. Ook dit is een gift dankzij de ToZo regeling van de overheid.
  4. Ondernemers kunnen een lening aanvragen van maximaal € 10.517 voor overbrugging van bijvoorbeeld werkkapitaal dankzij de ToZo regeling van de overheid.
  5. Vraag een betalingspauze aan voor 3 tot 6 maanden voor jouw (privé) hypotheek via jouw bank of hypotheekverstrekker en zorg er voor dat je de komende maanden even geen hypotheeklasten hoeft te dragen.
  6. Vraag een betalingspauze aan voor 6 maanden voor jouw zakelijke lening indien die niet hoger is dan 2,5 miljoen Euro. Deze betalings pauze wordt gesteund door de Nederlandse Vereniging van Banken en kun je via jouw eigen zakelijke bank aanvragen
  7. Verlaag je voorlopige aanslag Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting door de inkomstenverwachting bij te stellen via de website van de Belastingdienst.
  8. Vraag uitstel van betaling aan voor tenminste 3 maanden voor het betalen van Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en de loonheffingen. Zonder extra documentatie kun je al “bijzonder uitstel van betaling” aanvragen waarmee je automatisch 3 maanden uitstel krijgt. Let wel op dat je wel aangifte moet blijven doen, alleen het betalen wordt uitgesteld.
Share this article: